Bestyrelsen

BESTYRELSEN

Formand Jørgen Hvas 4160 2178

Kent Christensen, næstformand

Mogens Steen, kasserer, 4272 8099

May Christensen, sekretær

Kim Josephsen

Per Nielsen

Chris Olsen

 

Viggo Kragh Jørgensen, suppleant

Theis Christensen, suppleant

Ulla Langer, suppleant

 

Jørgen Ruby, revisor

Lili Marie Steen, revisor

Dorte Josefsen, revisor suppleant

IMG_0397-300x200